Hur påverkar turbulensen från flygtrafiken vädret?

NYHETER

Flygtrafiken har ingen betydelse för vädret, eller i alla fall så marginellt att det är försumbart bland alla andra vindar. Däremot kan utsläppen och föroreningarna från flygbränslet påverka ozonskiktet och bidra till växthuseffekten.

Eva Barkeman