Är det sant att åskan är farligare i norra Europa än i tropikerna?

NYHETER

Ja, det stämmer att åskvädren är lite farligare här hos oss i norr. Vi får fler åsknedslag när det åskar, vilket utgör en större risk, för människor djur och egendom.

Anledningen är att molnen ligger lägre hos oss. När urladdningar sker är sannolikheten större att det sker mellan moln och mark (= nedslag).

Kring ekvatorn där molnen ligger högre sker än större andel av urladdningarna mellan moln eller inom molnen.