Vad är en kornblixt?

NYHETER

Kornblixt är en blixt som är så långt borta att man inte hör åskmullret. Ljudet når cirka 2 mil, men själva blixten – som ju går med ljusets hastighet – kan ses på upp till 20 mils avstånd när det är riktigt mörkt.

Ordet kornblixt kommet troligen från att man förr trodde att sådana blixtar var bra för kornets mognad.