Hur mycket åskar det?

NYHETER

Det beror på var man befinner sig. I södra Sverige åskar det 10-20 dagar per år. I norra Sverige bara 5-10 dagar. I snitt handlar det om 0,3 blixter per kvadratkilometer och år. Vissa områden kring ekvatorn kan ha 200 åskdagar på ett år.

Varje minut bildas ca 6 000 blixtar någonstans på jorden.

För att det ska bildas åskmoln krävs varm fuktig luft vid markytan och kallare luft högre upp. Därför åskar det mer på varma platser. Och hos oss mer på sommaren än på vintern.