Varför blåser passadvindarna alltid in mot ekvatorn?

NYHETER

Det beror på att det råder lågtryck vid ekvatorn. Vid ekvatorn strålar solen rakt in och värmer luften som stiger, vilket skapar ett lägre lufttryck. För att kompensera den försvunna luften sugs ny luft in från högtrycken norr och söder om ekvatorn. Vindar uppstår. Norr om ekvatorn blåser det alltså söderut - en nordostpassad. Och söder om ekvatorn blåser det norrut - en sydostpassad.

Jordens rotation medsols gör att vinden drivs "baklänges", österut.