Varför regnar det inte ur alla moln?

NYHETER

Det beror på droppstorleken. När molnen växer till är vattendropparna så små att de kan hålla sig svävande i luften. Men när molnen växer till ytterligare slås dropparna ihop och blir så stora att de bokstavligen faller ur regnmolnet. Regndroppar är minst 0,1 millimeter stora. I snitt är de 0,6 millimeter.