Varför faller det dagg?

NYHETER

När temperaturen sjunker på kvällen/natten kondenserar vattenångan i luften till vattendroppar på fasta föremål. Därför blir gräsmattan fuktig på kvällen. Vissa växter är beroende av vatten från daggbildning.

Dagg har i ofta ansetts helig och kraftfull med magiska effekter i folktron.