Kan man räkna sekunder mellan blixt och knall för att veta hur långt borta åskan är?

NYHETER

Ja. Ljudet har en hastighet på cirka 330 meter i sekunden, vilket betyder att knallen hinner ungefär en kilometer på tre sekunder. Om du delar antalet sekunder mellan blixt och dunder med tre får du antalet kilometer. Metoden gäller bara för lodräta urladdningar mellan moln och mark. Det kan blixtra vågrätt också, mellan molnen på flera kilometers höjd. Då kan det blixtra rakt ovanför huvudet med ändå ta flera sekunder innan ljudet hörs.