Vad är egentligen lufttryck?

NYHETER

Det är hur mycket luften väger på en viss yta. Luften består av syre (20 %) och kväve (80%). Ju mer luft, desto tyngre blir trycket mot jordytan. Vi har alltså ett högtryck. Om luften stiger som när solen värmer, så får vi ett lågtryck.

I snitt är lufttrycket på jordklotet 1013 hPa.

ARTIKELN HANDLAR OM