Hur högt upp ligger molnen?

NYHETER

Det beror på hur de har bildats. De allra lägsta ligger på marken – som dimma. Om de släpper från marken kallas de dimmoln och ligger på 0-600 meters höjd. (Avståndet räknas från marken till molnets undersida.)

Klassiska sommarmoln (stackmoln eller cumulus) brukar ligga på 600-1 000 meters höjd. De kan växa till bymoln (cumulonimbus) och blir tjocka och når 8 000-9 000 meters höjd.

Fjädermolnen (cirrus) är de högsta molnen. De finns på 7 000-9 000 meters höjd.