Varför är regnbågen böjd?

NYHETER

Regnbågen är rund, men inte för att vattendropparna är runda som man kanske skulle kunna tro. Istället beror det på att vinkeln från bågens centrum och den yttersta röda linjen alltid är konstant (42 grader) – från där du står. Du är som en cirkelpassare och regnbågen är egentligen helt rund, vilket man kan se om man befinner sig högt uppe på ett berg.

Alla vattendroppar i regnmolnet belyses lika mycket av solljuset, och reflekterar färgerna på insidan av droppen så att de separeras. Men du ser bara dem som har ”rätt” vinkel i förhållande till dig.