Kan det finnas samband mellan blixtnedslag och vattenådror?

NYHETER

Knappast! Det finns inga belägg för det. Blixten slår inte ner i vattendrag oftare än på land.

Blixten söker sitt till höga punkter snarare än vatten.

ARTIKELN HANDLAR OM