Är regndroppar verkligen ”droppformade”?

NYHETER

Nej. Den typiska bilden av en droppe som är spetsig uppåt och rundade är mera konstnärlig än sann. Dropparna är i själva verket varken spetsiga uppåt eller neråt.

Små regndroppar (ett par millimeter i diameter) är helt runda, eftersom vattnets ytspänning klarar att hålla ihop sfären. Större droppar (dropparna växer till genom kollision) blir tillplattade på undersidan när de faller neråt, på grund av luftmotståndet. Ännu större droppar blir närmast inbuktade.

Eva Barkeman