Om vinden är nordlig så kommer den ju från norr, men när det gäller havsströmmar är det tvärtom. Hur kommer det sig?

NYHETER

Det stämmer att vatten- och vindriktningar benämns olika. Orsaken är att det är olika yrkesutövare som hittat på begreppen. Hydrologer och oceanografer sysslar med vatten och meteorologer sysslar med vind.

Eftersom riktningarna också används internationellt är det svårt att ändra...