Går alltid åska/åskmoln mot vindens riktning?

NYHETER

Nej. Ett åskmoln normalt följer med vindens riktning. Blåser det nordlig vind kommer åskvädret från norr.

Men när ett åskmoln bildas skapas nya vindar som går rakt neråt, mot marken. Åskmolnen bildas vid uppåtvindar. Luftunderskottet måste då ersättas med luft någon annanstans ifrån - ovanifrån - och det skapas kraftiga vertikala vindar. Det är orsaken till att det ibland kommer vindstötar strax före ett regnoväder.