Går det att följa hur vattnet avdunstar från jorden och blir till regnmoln?

NYHETER

Nej, tyvärr går det inte att följa enskilda vattendroppar och se var de tar vägen. Även om de avdunstar samtidigt splittras de snabbt upp och följer med olika vindvirvlar – och kan ingå i olika regnmoln...

Vattnet i vanliga regnskurar kommer främst från markvatten – inte stora vattendrag som sjöar och hav. Orsaken är att solen värmer upp marken snabbare än havet.

Eva Barkeman