Varför flyger rovfåglarna i cirklar när det är varmt?

Foto: AP
NYHETER

Varma dagar värms luften närmast marken snabbt - på vissa platser mer och snabbare än andra. Den varma luften är lättare än den omgivande och börjar stiga över de snabbvärmande platserna. De här uppåtgående luftströmmarna kallas termik och utnyttjas av fåglar och segelflygare. Genom att rotera runt i luftströmmen kan de snabbt nå höga höjder. Och genom att glidflyga från en termik till nästa kan de flyga långa sträckor. Svenska distansrekordet för segelflyg är 100 mil. Världsrekordet är 300 mil.

Aftonbladet