Hur långt fram i tiden kan man lita på en väderprognos?

NYHETER

Med moderna hjälpmedel kan meteorologer ge relativt säkra prognoser för flera dygn framåt. SMHI:s uppdrag är att ha 85 procents träff­säkerhet i sina 24-timmarsprognoser.

Men även de lite längre prognoserna har i dag rätt god säkerhet. Moderna vädersatelliter och nya datorstödda prognosmetoder gör att en femdagarsprognos i dag har samma träffsäkerhet som tredagarsprognoserna hade för några år sedan.

Men sedan faller träffsäkerheten relativt snabbt.

Aftonbladet