Varför vänder vinden på kvällen?

NYHETER

Kvällsbrisen kallas även landbris och orsakas av temperaturskillnaden över land och hav.

Soliga dagar värms luften över marken snabbare än luften över havet. När markluften stiger sugs svalare luft in från havet som en stark pålandsvind. Det är det vi kallar havsbris.

När marken svalnar på kvällen börjar luften över havet stiga i stället. Då vänder vinden och luften sugs ut från land som en ihållande frånlandsvind. Det är det vi kallar kvällsbris.

Jämfört med sjöbrisen är den något svagare och brukar upphöra sent på kvällen när temperaturskillnaderna utjämnats.

Aftonbladet

ARTIKELN HANDLAR OM