Varför är molnen platta på undersidan?

Foto: COLOUR BOX
NYHETER

Stackmoln ser ut som bomullstussar och är vanligast på sommarhalvåret. De bildas över områden där luften värms lite mer än omgivningen. Ju högre upp varmluften kommer desto kallare blir den.

På cirka 1000 meters höjd börjar vattenångan i luften bli så nedkyld att den kondenseras och vattendroppar bildas. Det ger den platta under­sidan.

Om molnets bulliga ovansida fortsätter att växa kan ett bymoln bildas. Det ser ut som ett städ med bred platt ovansida på drygt en mils höjd och är ett säkert tecken att regn och hagel är på väg.

Aftonbladet