Varför dundrar åskan?

NYHETER

Temperaturen i blixten kan nå 30 000 grader, fem gånger varmare än solens yta. Den uppvärmda luften i blixtkanalen expanderar blixtsnabbt innan den kyls av och krymper. Tryckförändringen uppfattar vi som en skarp knall. Ljudet kan vara mycket starkt och nå 110 decibel – nära örats smärtgräns. Blixtens karaktäristiskt utdragna ljud beror på att vi inte hör knallen från hela blixtkanalen samtidigt. Om man delar antalet sekunder från blixt till dunder så får man antalet kilometer till blixten.

Aftonbladet