Hur snabbt kan temperaturen ändras?

NYHETER

Nyårsdagen 2002 steg tempera­turen i Grundforsen i Dalarna med 35,4 grader, från –37,4 till –2,0 på mindre än 24 timmar. Ungefär lika stora temperaturökningar ­noterades samtidigt på flera andra platser i landet. Det kunde ha varit värre. Som exempel­vis när ett artiskt oväder från Alaska drog in över Nebraska i USA i januari 1989. Då föll temperaturen i staden Valentin från 21 plusgrader till 17 minusgrader – ett ras på 38 grader. På tio timmar.