Vilket parti tycker mest som du? Svara på 30 frågor och få svaret.

Information som du lämnar inom ramen för Valkompassen 2022 är helt anonym.

0%
1

Migration, lag och ordning

Utländska medborgare som döms till fängelse ska utvisas

2

Migration, lag och ordning

Sverige ska ta emot färre flyktingar

3

Migration, lag och ordning

Kunskaper i svenska ska vara ett krav för medborgarskap

4

Migration, lag och ordning

Återgå till permanenta uppehållstillstånd i flyktingpolitiken

5

Migration, lag och ordning

Avskaffa försörjningskraven vid anhöriginvandring

6

Migration, lag och ordning

Tillåt personer att vittna anonymt i rättegångar

7

Migration, lag och ordning

Fördubbla strafftiden för brott kopplade till gängkriminalitet

8

Ekonomi, arbetsmarknad och skatter

Inför sex timmars arbetsdag

9

Ekonomi, arbetsmarknad och skatter

Sänk ränteavdraget på bostadslån

10

Ekonomi, arbetsmarknad och skatter

Tillåt gårdsförsäljning av alkohol

11

Ekonomi, arbetsmarknad och skatter

Öka inslagen av marknadshyror på bostadsmarknaden

12

Ekonomi, arbetsmarknad och skatter

Sänk inkomstskatten

13

Ekonomi, arbetsmarknad och skatter

Återinför förmögenhetsskatten

14

Skola, vård och omsorg

Inför betyg för ordning och uppförande i skolan

15

Skola, vård och omsorg

Avskaffa kötid som urvalskriterium till friskolor

16

Skola, vård och omsorg

Förstatliga skolan

17

Skola, vård och omsorg

Avskaffa det fria skolvalet

18

Skola, vård och omsorg

Inför krav på svenskkunskaper för personal inom vård och omsorg

19

Skola, vård och omsorg

Förbjud religiösa friskolor

20

Skola, vård och omsorg

Bedriv mer äldreomsorg i privat regi

21

Skola, vård och omsorg

Förstatliga sjukvården

22

Skola, vård och omsorg

Förbjud vinstutdelning i skattefinansierad vård, skola och omsorg

23

Miljö och jämställdhet

Sänk skatten på bensin och diesel

24

Miljö och jämställdhet

Bygg nya kärnkraftsreaktorer

25

Miljö och jämställdhet

Individualisera föräldraförsäkringen

26

Miljö och jämställdhet

Bygg nya stambanor för höghastighetståg

27

Miljö och jämställdhet

Avskaffa det kommunala vetot för vindkraftsbyggen

28

Miljö och jämställdhet

Inför ett tredje juridiskt kön

29

Miljö och jämställdhet

Sexköp ska juridiskt likställas med våldtäkt

30

Internationella frågor

Sverige ska bli medlem i Nato

Redo för resultat?

Om du känner dig nöjd med dina svar, tryck på knappen nedan för att se vilket parti du ligger närmast. Om du känner dig osäker på någon fråga kan du scrolla upp och ändra ditt svar om du vill. Du kan också få mer information genom att trycka på ”Läs mer om frågan”. Om du väljer att gå vidare till resultatsidan lämnar du frågedelen.