Vilket parti tycker mest som du? Svara på 30 frågor och få svaret.

Information som du lämnar inom ramen för Valkompassen 2022 är helt anonym.

0%
1

Ekonomi, arbetsmarknad och skatter

Inför sex timmars arbetsdag

2

Ekonomi, arbetsmarknad och skatter

Sänk ränteavdraget på bostadslån

3

Ekonomi, arbetsmarknad och skatter

Tillåt gårdsförsäljning av alkohol

4

Ekonomi, arbetsmarknad och skatter

Öka inslagen av marknadshyror på bostadsmarknaden

5

Ekonomi, arbetsmarknad och skatter

Sänk inkomstskatten

6

Ekonomi, arbetsmarknad och skatter

Återinför förmögenhetsskatten

7

Miljö och jämställdhet

Sänk skatten på bensin och diesel

8

Miljö och jämställdhet

Bygg nya kärnkraftsreaktorer

9

Miljö och jämställdhet

Individualisera föräldraförsäkringen

10

Miljö och jämställdhet

Bygg nya stambanor för höghastighetståg

11

Miljö och jämställdhet

Avskaffa det kommunala vetot för vindkraftsbyggen

12

Miljö och jämställdhet

Inför ett tredje juridiskt kön

13

Miljö och jämställdhet

Sexköp ska juridiskt likställas med våldtäkt

14

Migration, lag och ordning

Utländska medborgare som döms till fängelse ska utvisas

15

Migration, lag och ordning

Sverige ska ta emot färre flyktingar

16

Migration, lag och ordning

Kunskaper i svenska ska vara ett krav för medborgarskap

17

Migration, lag och ordning

Återgå till permanenta uppehållstillstånd i flyktingpolitiken

18

Migration, lag och ordning

Avskaffa försörjningskraven vid anhöriginvandring

19

Migration, lag och ordning

Tillåt personer att vittna anonymt i rättegångar

20

Migration, lag och ordning

Fördubbla strafftiden för brott kopplade till gängkriminalitet

21

Skola, vård och omsorg

Inför betyg för ordning och uppförande i skolan

22

Skola, vård och omsorg

Avskaffa kötid som urvalskriterium till friskolor

23

Skola, vård och omsorg

Förstatliga skolan

24

Skola, vård och omsorg

Avskaffa det fria skolvalet

25

Skola, vård och omsorg

Inför krav på svenskkunskaper för personal inom vård och omsorg

26

Skola, vård och omsorg

Förbjud religiösa friskolor

27

Skola, vård och omsorg

Bedriv mer äldreomsorg i privat regi

28

Skola, vård och omsorg

Förstatliga sjukvården

29

Skola, vård och omsorg

Förbjud vinstutdelning i skattefinansierad vård, skola och omsorg

30

Internationella frågor

Sverige ska bli medlem i Nato

Redo för resultat?

Om du känner dig nöjd med dina svar, tryck på knappen nedan för att se vilket parti du ligger närmast. Om du känner dig osäker på någon fråga kan du scrolla upp och ändra ditt svar om du vill. Du kan också få mer information genom att trycka på ”Läs mer om frågan”. Om du väljer att gå vidare till resultatsidan lämnar du frågedelen.