Lyft rumpan och må bättre

Svenskarna sitter för mycket

HÄLSA

Vi försöker äta rätt och motionera allt vad vi orkar.

Ändå blir vi bara fetare.

– Det kan bero på svenskens alltmer stillasittande vardagsliv. Vi sitter nästan mest i hela Europa, säger Gunnel Boström på Folkhälsoinstitutet.

Foto: REUTERS
Upp och hoppa! Hela 40 procent av svenskarna sitter fyra timmar eller mer på sin fritid - varje dag. Killarna på bilden är med i en bantnings-dokusåpa i holländsk tv.

Svenskarna är flitiga motionärer. Vi promenerar och cyklar dubbelt så ofta som övriga Europa. Även aerobics, styrketräning och trädgårdsarbete är vanligare här. Men det räcker uppenbarligen inte.

Vid en jämförelse mellan 15 EU-länder visade det sig att Sverige tillsammans med Danmark, Tyskland, Nederländerna och England har flest stillasittande invånare.

Hela 40 procent av svenskarna sitter fyra timmar eller mer på sin fritid.

– Särskilt oroande är att stillasittandet ökar bland barn och unga, säger hon och tror att det kan bero på att allt fler umgås via sina datorer.

Antalet överviktiga fortsätter därför att öka i snabb takt. År 2000-2001 var drygt 2,5 miljoner svenskar i åldern 16-74 år överviktiga. Av dessa hade över en dryg halv miljon utvecklat fetma.

Med tanke på hur övervikt påverkar vårt hälsotillstånd kan man räkna med att många drabbas av högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, stroke och diabetes de närmaste åren.

– Det finns bara ett sätt att komma undan. Att få balans mellan energiintag och energiåtgång, påpekar Gunnel Boström och tillägger att det för många innebär ett nytt sätt att leva.

Caroline Hougner