Se upp för farliga extrakilon

Här sitter ditt farliga fett, kvinna

HÄLSA

STOCKHOLM

Var fettet sitter på äldre kvinnor kan betyda mer för risken att drabbas av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar än själva fetman i sig.

Kvinnor med extrakilona samlade kring höfter och lår löper mindre risk att drabbas av förkalkade blodkärl än de som har dem kring midjan, visar en ny dansk studie.

Det är väl känt att män med kulmage eller bilring löper ökad risk att drabbas av högt blodtryck, förhöjda blodfetter, diabetes och hjärt-kärlproblem som kan leda till hjärtinfarkt eller stroke.

Forskare vid Center of clinical and basic research i Ballerup, Danmark, har studerat sambandet mellan fett och åderförkalkning hos över 1356 kvinnor i åldrarna 60-85 år. Det visade sig att kvinnor med mycket fett i armar, ben, höfter och lår hade mindre förkalkade kärl än de där fettet var koncentrerat till buken och midjan.

Olika typer av fett

– Det viktigaste och något förvånande resultatet är att de perifera fettmängderna faktiskt kan motverka de negativa hälsoeffekterna av fettet i exempelvis buken, säger forskaren Laszlo Tanko till tidskriften Circulation: Journal of the american heart association.

Han påpekar dock att överviktiga kvinnor med fettet fördelat på andra ställen än runt magen och med högt blodtryck, diabetes eller förhöjda kolesterolvärden bör ha regelbunden kontakt med sin läkare.

Kvinnorna i studien delades in i fyra grupper, beroende på hur deras fett fördelades i kroppen: smala kvinnor med låg andel av såväl bukfett som perifert fett, kvinnor med lite bukfetma men mycket perifert fett, kvinnor med mycket bukfetma och litet perifert fett samt feta kvinnor med såväl bukfetma som fett kring armar, ben, höfter och lår.

Forskarna mätte sedan graden av åderförkalkning i den del av aortan som passerar buken, och graderade förkalkningen på en skala från 0 till 24.

Fett inte bara kalorireserv

Mätningarna visade att kvinnor med hög andel bukfetma och låg andel fett i andra delar av kroppen hade störst problem med för höga värden av blodsocker och kolesterol och med förkalkade blodkärl.

De som hade lite fett kring magen men mycket fett kring exempelvis rumpa och lår hade minst problem med blodsockeromsättningen. Minst problem med förkalkade blodkärl hade de överviktiga kvinnor med fettet jämnt fördelat över kroppen.

Enligt Laszlo Tanko har man numera omvärderat betydelsen av fett. Från att ha betraktats som enbart ett lager av extra kalorier ses det nu som en viktig faktor för ämnesomsättningen.

– Bukfettet och det perifera fettet utsöndrar olika typer av hormonliknande ämnen som har rakt motsatta effekter på känsligheten för insulin, vilket i sin tur påverkar fett- och blodsockeromsättningen, säger han.

Diabetesbehandling

Hormoner som utsöndras från fett i lår eller armar kan öka insulinkänsligheten och därmed förbättra fett- och blodsockeromsättningen, medan hormonutsöndringen från bukfett får omvänd effekt.

Tanko anser att det finns behov av en annan typ av mätmetod, vid sidan om den traditionella BMI (body mass index), för att rätt värdera riskerna med fett som inte sitter i buken eller kring midjan.

Han hoppas också forskning kring de hormonliknande ämnen som utsöndras ur de perifera fettcellerna ska kunna leda till nya sätt att behandla typ diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

American heart association bedömer den danska studien som mycket intressant.

Viktigt hålla vikten

– Men även om studien antyder att allt fett hos kvinnor inte är av samma slag, så är det fortfarande, tills vi vet mer, viktigt att inte dra på sig övervikt, säger organisationens president Robert Bonow i en kommentar till studien.

– Eftersom vi inte själva kan bestämma hur våra kroppar ser ut och inte styra fettet till vissa delar av kroppen, är det viktigt att motionera och försöka hålla vikten.

I Sverige har tio procent av männen och tolv procent av kvinnorna ett BMI-värde över 30, vilket anger att de lider av fetma. Mer än hälften av männen, 56 procent, betraktas som överviktiga, mot 43 procent bland kvinnorna, enligt statistik från Överviktsenheten vid Huddinge sjukhus.

Fakta: Övervikt

P O Lindström/TT