Kvinnor blir feta av tv-tittande

Ny studie: Se på tv farligare än andra stillasittande aktiviteter

HÄLSA

Kvinnor som tittar mycket på tv löper en ökad risk att drabbas av fetma och diabetes. Det visar en ny studie publicerad i den medicinska tidskriften JAMA.

Foto: per björn
en farlig vana. Bäst klarar sig de kvinnor som bara tittar en timme per vecka.

Allt stillasittande öka risken för fetma, men studien visar att tv-tittande är den aktivitet som är sämst ur hälsosynpunkt. Att sy, skriva eller köra bil har inte lika negativa effekter, skriver Upsala Nya Tidning.

Forskarna vid Harvard School of public health studerade 50 000 kvinnliga sjuksköterskor under sex år. Vid studiens start fick kvinnorna svara på frågor om vilka aktiviteter de sysslade med, både på och efter jobbet. När sex år hade gått kartlades kvinnornas hälsotillstånd. Det visade sig att de kvinnor som ägnat sig mer åt stillasittande aktiviteter hade utvecklat fetma och diabetes i större utsträckning.

Fördubblad risk

Mycket tv-tittande var den största boven. De kvinnor som spenderade högst någon timme i veckan framför apparaten löpte lägst risk. Jämfört med dem ökade fetmarisken med 40 procent bland de kvinnor som tittade sex till 20 timmar. 40 timmars tv-tittande eller mer fördubblade risken.

Anledningen till att just tv-tittande är så skadligt är att energiförbrukningen är extremt låg vid den aktiviteten. Många har också för vana att äta när de sitter och tittar.

Studien visar att ett mer aktivt liv kan skydda mot både fetma och diabetes. Forskarna räknar med att fetman bland kvinnor skulle kunna minska med en tredjedel och förekomsten av diabetes halveras om alla tog en halvtimmes rask promenad om dagen och samtidigt spenderade max tio timmar per vecka framför tv:n. Även enklare hushållssysslor eller att bara stå eller gå omkring i hemmet skulle ge avsevärda hälsovinster, menar forskarna.

Studien är den första stora undersökning som kopplar ihop fetma och tv-tittande hos kvinnor. Liknande studier har redan gjorts på barn och män med samma resultat.

Så undviker du tv-fetman

Lotta Zachrisson