Fetman gör din kropp till en tickande bomb

HÄLSA

1 Mår dåligt psykiskt Psykiskt mår den fete ofta sämre än den som är förlamad efter en ryggmärgsskada.

Negativa attityder mot feta gör att de ofta inte kommer längre än till anställningsintervjun. De som trots allt får jobb, hamnar ofta i lågbetalda arbeten. Vid höggradig fetma går ett jobb inte att sköta, många i den gruppen blir förtidspensionerade.

2 Blodtrycket stiger när vikten går upp – högt blodtryck är tre gånger vanligare hos överviktiga. Det känns inte, men ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

3 Sämre hygien Den som är drabbad av höggradig fetma blir svettig av allt, orkar inget och har svårt att sköta sin hygien för att man inte kommer åt överallt på kroppen.

4 Cancersjukdomar är vanligare vid fetma, bland annat cancer i livmoder, bröst, äggstockar, gallblåsa, bukspottskörtel, lever, njurar och prostata.

5 Sämre sexliv Sexlivet kan bli jobbigare och kvinnor blir ofta infertila av fetma. Var tredje man och nästan varannan kvinna som lider av fetma tycker att samlivet är besvärande, enligt en svensk undersökning.

6 Åldersdiabetes Vid höggradig fetma 40-faldigas risken att få åldersdiabetes. Men det räcker att du väger tio kilo för mycket så kan den slå till. Diabetesen tvingar dig att äta mer regelbundet och att ta insulin flera gånger om dagen. Antalet diabetessjuka i världen beräknas stiga från 135 miljoner 1995 till 300 miljoner år 2025.

7 Ökad behåring förekommer ofta hos kvinnor med bukfetma. Det beror på ökad produktion av manligt könshormon.

8 Sämre minne Högt blodsocker kan försämra minnet hos äldre. Och det räcker med en viktuppgång på 5–10 procent för att man ska få en förhöjd blodsockernivå.

9 Andnöd På nätterna drabbas många av andnöd, i värsta fall återkommande andningsstillestånd under sömnen, så kallad sömnapné. Tio procent av alla med fetma får sömnapné, vilket ger orolig sömn och kraftig trötthet på dagtid.

10 Hjärt-kärlsjukdomar Risken att dö i hjärt-kärlsjukdom är för fetmadrabbade i åldern 30–44 år tre gånger högre för kvinnor och fem gånger högre för män jämfört med normalviktiga. Hälften av alla svenskar som dog 1997 dog av hjärt- kärlsjukdom. Dessutom ökar risken för hjärtsvikt och för att vänster kammare i hjärtat förstoras.

11 Tidigare död Fetma ökar risken att dö i förtid. Dödligheten vid höggradig fetma är tolv gånger högre hos 25–35-åringar, i jämförelse med normalviktiga i samma ålder.

12 Gallstenssjukdom Redan vid måttlig övervikt ökar risken för gallstenssjukdom. Fettinlagring i levern är också vanligt förekommande.

13 Ryggbesvär är vanliga vid fetma.

14 Utanförskap Överviktiga drabbas av trånga säten på bussar, tåg, flyg och biografer och svårigheter att hitta kläder som passar. Det kan leda till känslor av utanförskap.

15 Skador på leder och ben Allteftersom kroppshyddan blir större, ökar trycket på höfter och knän. Tyngden gör att det blir farligt att trilla. Bara att trampa snett kan resultera i ett brutet ben. Kronisk ledinflammation är vanlig.

ARTIKELN HANDLAR OM