En halv macka mer per dag gör dig fet

HÄLSA

En halv smörgås om dagen för mycket är allt som behövs.

Eller hissen i stället för trappan.

Snart är du överviktig.

Foto: lasse allard
tung sanning Vågarna i svenska badrum visar allt högre siffror allt snabbare. - Vi har byggt ett samhälle som hälften av oss inte tål och har en ökningstakt av fetman som är oerhört skrämmande, varnar en viktexpert.

Övervikt och fetma utvecklas under lång tid, som en obalans mellan intag och förbrukning av energi.

Ett energiöverskott på 50 kilokalorier om dagen - så lite att man inte noterar det - räcker för att framkalla fetma på fem år, om inte överskottet förbrukas genom fysisk aktivitet.

Därför dras vi till fett

Fett ger de starkaste mättnadssignalerna och innehåller flest smakämnen. Därför dras vi till fettrik kost.

Till skillnad från övrig energi i födan så kan fettet lagras i kroppen i stora mängder.

I Sverige har konsumtionen av fett minskat något på senare år och motion på fritiden verkar ha blivit vanligare. Ändå ökar övervikten, framför allt bland de yngre.

Den minskade vardagsaktiviteten är förklaringen. Vi rör oss mindre på arbetet och vid transporter. Dessutom sitter vi mer stilla vid datorer och tv-apparater.

Ämnesomsättningen bland normalviktiga och överviktiga är lika hög. Men normalviktiga förbrukar mer energi genom exempelvis ändring av kroppsställning och omedvetna kroppsrörelser.

Grupper som drabbas värst

Flera grupper löper högre risk att drabbas av fetma:

Hög alkoholkonsumtion är en orsak till fetma. Alkoholen omsätts snabbt i kroppen och hindrar samtidigt fettet att tas upp.

Kvinnor utvecklar ofta fetma vid graviditet.

Fetma är vanligare hos personer med sämre sociala förutsättningar.

Ärftliga faktorer spelar stor roll för uppkomsten av fetma.

Nyligen har det till och med visat sig att om din farfar åt för mycket mat under förpuberteten så leder det till förkortad livslängd för dig.

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM