Rör dig mer - annars dör du

50 000 svenskar dör av att sitta stilla

HÄLSA

Svensken är en riktig soffpotatis.

För första gången har fors-karna mätt exakt hur mycket vi rör oss eller snarare... inte rör oss. Nästan åtta timmar av vår vakna tid tillbringar vi sittandes.

Sitter vi inte i bilen, sitter vi på jobbet eller framför tv:n.

Maria Hagströmer, sjukgymnast.

När Aftonbladet lät Sifo fråga tusen svenskar om motionsvanor uppgav mer än hälften att de motionerar ofta och 57 procent tyckte de var tillräckligt fysiskt aktiva.

I själva verket rör det sig om cirka 20 procent.

- Ofta överskattar vi vår fysiska prestation och tror att en eller två timmar på gymmet kompenserar en i övrigt stillasittande dag, konstaterar sjukgymnasten Maria Hagströmer.

Med tanke på att vi är vakna i genomsnitt 100 timmar i veckan blir ett par timmar träning inte mycket.

- Det intressanta är vad vi gör de övriga 98 timmarna, säger hon.

Kartlägger vår vardag

På forskningsinstitutet Novum vid Karolinska insitutet kartlägger man för första gången hur vår vardag egentligen ser ut. Med hjälp av en så kallad accelerometer mäts hur mycket 1 500 slumpvis utvalda svenskar rör sig under en vecka.

- Vi har gjort många spännande upptäckter. Kanske leder det till en omprövning av gängse rekommendationer, tror docent Michael Sjöström som är inbjuden till en rad kongresser för att prata om den unika studien.

Sverige är nämligen först i världen med att i detalj kartlägga befolkningens aktivitetsvanor.

Visserligen rör vi oss från det att vi stiger upp till dess att vi lägger oss, men det är ytterst sällan hjärtat måste anstränga sig.

Preliminära data från de första 669 personerna visar att vi anstränger oss sammanlagt 35 minuter per dag.

- Huvuddelen av den tiden utgörs dock av korta episoder på 1-2 minuter. Och mer än hälften anstränger sig inte alls, påpekar Michael Sjöström.

Sitter i 7,8 timmar

Av drygt 11 timmar vaken tid är genomsnittet inaktiva 8,8 timmar om dagen. Merparten av den tiden, 7,8 timmar, sitter vi ner.

En timme tillbringas stillasittande i bil eller något annat fordon. Ytterst få förflyttar sig på annat sätt. Mer än var tredje har varken gått till fots eller cyklat ens tio minuter den senaste veckan.

Frågan är då vad vi gör under de knappt tre timmar vi rör oss.

På Ekerö utanför Stockholm har 200 kommuninvånare svarat på ett frågeformulär om hur mycket och på vilket sätt de rört sig den senaste veckan.

- Det är framför allt på fritiden man rör sig och då oftast på ett hälsofrämjande sätt. Kvinnorna utför dock merparten av sin fysiska aktivitet i hemmet, säger Maria Hagströmer som ligger bakom enkätundersökningen.

Nästan 80 procent sa sig ägna minst en timme om dagen åt något ansträngande, som trädgårdsarbete, promenader eller dammsugning.

- Det är överraskande och kan bero på viss överrapportering, men hemmet ska inte underskattas, det är den enskilt största arenan för pulshöjande aktiviteter.

Tidigare artiklar

Sverige har satt sig. Trots flitigt motionerande hör svenskarna till dem som sitter allra mest i hela Europa. Priset för denna inaktivitet är hög. Skelettet blir skörare, musklerna förtvinar och hjärtat orkar allt mindre. Varje år dör uppåt 50 000 svenskar för att de inte rör sig tillräckligt.

Caroline Hougner

ARTIKELN HANDLAR OM