...men ministern vill inte lägga sig i

HÄLSA

Många svenskar vet att de lever ett farligt liv, men gör inget åt det.

Trots att det finns en mängd åtgärder våra politiker skulle kunna vidta händer lite.

Så här svarar folkhälsominister Morgan Johansson.

Foto: MATS STRAND
NEJ TILL KAMPANJER Folkhälsominister Morgan Johansson ställer sig kallsinnig till statliga kampanjer mot övervikten.

1. Fysisk aktivitet som medicin.

En medicin lika effektiv som fysisk aktivitet skulle betraktas som en sensation. En halvtimme per dag förebygger inte bara övervikt utan också flera sjukdomar.

Folhälsominister Morgan Johansson, är du beredd att anslå mer kampanjpengar mot övervikten?

- Folkhälsoinstitutet för redan ut den kunskap som finns. Att göra några särskilda kampanjer tror jag inte är verkningsfullt.

2. Samhället måste locka medborgarna att röra sig mer.

Mer pengar till idrottsrörelsen skulle göra det möjligt för fler att idrotta. Fler säkra cykelbanor och stimulerande skolgårdar skulle inbjuda fler till rörelse och lek.

Är du beredd att införa krav på att skolgårdar, förskolegårdar och gårdar i bostadsområden ska locka till rörelse?

- Nej, allt sådant här måste lösas lokalt. Jag har fullt förtroende för kommunerna som har hand om skolan. Dessutom ska vi dra i gång en nationell ledningsgrupp för folkhälsofrågor.

3. Samhället måste ta ansvar för lunchmaten.

Samhället måste ta ansvar för att den mat som serveras inom offentliga institutioner bygger på de kostråd som främjar hälsan.

Är du beredd att ge kommunernas livsmedelsinspektörer i uppdrag att även granska hur hälsosam maten är på daghem, skolor, äldreboenden och vårdinrättningar?

- Det är en sådan fråga jag skulle kunna tänka mig att genomföra, att vi blir bättre på att granska näringsinnehållet i skolmaten.

4. Satsning på receptförskrivning av motion.

Fysisk aktivitet som behandlingsmetod måste användas mer. Särskilda receptblanketter har tagits fram, men bristande kunskap hos vårdpersonalen gör att få utnyttjar dem.

Är du beredd att premiera landsting som satsar på receptförskrivning av motion?

- Jag ser gärna att bra metoder sprider sig vidare i Sverige. Men jag tror inte det behövs centrala direktiv för det i nuläget.

5. Förbjud godis- och läskreklam i tv

Världshälsoorganisationen, WHO, har nyligen uppmanat världens regeringar att minimera barns exponering för marknadsföring av fett- och sockerrika produkter.

Är du beredd att införa förbud mot godis- och läskreklam i tv på barnvänliga tider?

- Det skulle vara för långtgående.

6. Åtgärder mot hög alkoholkonsumtion.

Hög alkoholkonsumtion är en orsak till fetma.

Är du beredd att sätta varningstexter även på alkohol, precis som på cigaretter?

- Jag tror vi ska gå via Systembolagets och alkoholkommitténs informationsuppdrag. Vi sätter av 550 miljoner kronor för förebyggande insatser kring alkoholen på två år.

7. Mer forskning kring övervikt.

Hur kan vi öka den fysiska aktiviteten? Hur förändras våra matvanor? Vilka behandlingar är effektiva? Det är några av de frågor forskarna inte har svar på.

Är du beredd att avsätta mer pengar för forskning kring övervikt?

- Regeringen försöker i så liten utsträckning som möjligt styra forskningen.

8. Skattesänkt näringsriktig kost.

Staten kan besluta om skattesänkningar på grönsaker, nyckelhålsmärkt mat och liknande.

Är du beredd att sänka skatten på frukt och grönt och nyckelhålsmärkta produkter?

- Jag tror det är svårt att genomföra, eftersom gränsdragningarna är svåra. Hur ska vi göra med frukttårta till exempel? Dessutom finns en EU-problematik när det gäller momssatser.

9. Dietisterna räcker inte till.

Individuella kostråd som tar hänsyn till varje överviktigs speciella situation är en förutsättning när man provat alla dieter. Men dietisterna är få och köerna långa i många landsting.

Är du beredd att kräva fler dietisttjänster inom landstingen?

- Nej, men jag är beredd att ställa upp på dietisternas sida. Landstingen måste bli bättre på att prioritera denna verksamhet.

10. Hjälp till överviktiga.

Kraftigt överviktiga behöver ofta hjälp att lägga om sina vanor.

Är du beredd att kräva att varje landsting har ett överviktscentrum?

- Jag vill inte dirigera vad landstingen ska göra.

Caroline Hougner, Joachim Kerpner, Britt Peruzzi