Stockholmarna blir allt fetare

Ny rapport: Fler mår psykiskt dåligt och långtidssjukskrivningarna ökar

HÄLSA

STOCKHOLM

Invånarna i huvudstaden lever allt längre, röker mindre och motionerar mer. Men samtidigt dricker de mer alkohol och blir allt fetare. Den psykiska ohälsan ökar liksom andelen långtidssjukskrivna.

Det visar landstingets folkhälsorapport som bygger på en enkätundersökning med 50 000 invånare, skriver Dagens Nyheters nätupplaga.

Invånarna i Stockholm har ökat sin medellivslängd. För kvinnor är den 82 år - en ökning med fyra år sedan 70-talet. Medelmannen i Stockholm lever till 76 år.

Andelen storkonsumenter av alkohol har ökat rejält i huvudstaden det senaste decenniet. 1990 var 5,6 procent av männen storkonsumenter, mot 8,0 procent 2002. Hos kvinnorna är ökningen ännu större, från 1,8 procent till 4,6 procent.

Marianne Upmark, projektledare för rapporten, är övertygad om att alkohol är en del av förklaringen till att så många unga i länet är långtidssjukskrivna. Mer än en femtedel av dem som är sjukskrivna i mer än 60 dagar i Stockholm är mellan 25 och 34 år.

Den psykiska ohälsan har ökat och allt fler anser sig må psykiskt dåligt. Bakgrunden anses vara den stress och det ökade tempo som stadsmänniskan utsätts för.

Feta barn har fördubblats

Stockholmarna äter allt mindre fett och konsumtionen av frukt och grönsaker har ökat. De motionerar också allt mer. Ändå har överviktiga vuxna ökat med en tredjedel under 90-talet och antalet överviktiga barn har fördubblats.

Förklaringen kan vara att befolkningen äter alltmer socker och snabbmat. Och stillasittandet ökar totalt sett, även om många är med i Friskis och Svettis, enligt Marianne Upmark.

TT