Operation bäst mot fetma

Bättre kost och motion ger inte någon effekt

HÄLSA

STOCKHOLM

Kraftigt överviktiga personer som opererat magsäcken lyckas hålla vikten flera år efter ingreppet och mår bättre. Däremot ger vanlig behandling vid övervikt med kost- och motionsråd knappt någon effekt på lång sikt.

Det visar den första långtidsuppföljningen av fetmaundersökningen SOS (Swedish obese subjects) som inleddes i Göteborg 1987, skriver Svenska Dagbladet.

I studien ingår 4000 kraftigt överviktiga män och kvinnor. Hälften av dem valde att få magsäcken minskad med operation medan de övriga fick kost- och motionsråd på sin vårdcentral.

En doktorsavhandling av psykologen Jan Karlsson från Örebro visar utfallet efter fyra år.

De opererade hade i genomsnitt gått ned i vikt med cirka 20 procent. Endast en mindre grupp av de opererade lyckades inte hålla kvar vikten utan gick upp på nytt.

Den största skillnaden mellan grupperna var att de opererade mådde avsevärt bättre. De fick förbättrad livskvalitet, både på det känslomässiga planet och socialt.

Den vanliga fetmavården visade ingen förbättrande effekt, varken på vikt eller välbefinnande.

Tidigare artiklar på aftonbladet.se

TT