Sätt upp realistiska mål

HÄLSA

På vägen till drömvikten är hindren många. Att ha en orealistisk syn på sin viktnedgång kan ibland vara det stora hindret.

– Motivation är en svår fråga. Gå ner i vikt vill man, men att göra de åtgärder som man behöver är man inte alltid beredd till. Men att ändra sig är jobbigt för alla människor, säger Kicki Tengblad, dietist på sektionen för klinisk nutrition vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Att ha kunskap och insikt om hur kroppen fungerar, är viktigt. Ha inte förväntningar som inte går att uppfylla.

Kicki Tengblad, som arbetar med patienter som har problem med både övervikt och undervikt, menar att de som vill gå ner i vikt måste vara hyggligt realistiska om vad som kan hända med vikten under en viss tid.

– Snabba, enkla metoder håller inte i längden. Hitta i stället orsakerna bakom din övervikt och förändra dem. Viktnedgång är ett långsiktigt förändringsarbete. Det går inte snabbt utan kan ta många år, säger hon.

Andra problem

Kicki Tengblad möter ofta patienter med många olika problem, utöver vikten. Då räcker orken inte alltid till att gå ner i vikt. Försök i stället ta hand om dina problem först och ta itu med vikten vid ett senare tillfälle.

Helena Mayer