Är det bara ditt fel att du är tjock?

1 av 2 | Foto: AP
Gener, fel mat eller för lite träning? Forskarna tävlar om att hitta nya svar på fettmans gåta.
HÄLSA

Teori 1: Sköldkörteln fungerar dåligt

När sköldkörteln inte producerar tillräckligt med hormonet thyroxin blir ämnesomsättningen lägre och vissa går upp i vikt. Underfunktionen beror ofta på en inflammation, men ibland också på extrem diet eller svält. Underfunktion av sköldkörteln är en försumbar anledning till fetma, säger Peter Arner, professor i medicin på Huddinge sjukhus som forskar på gener bakom fetma.

Teori 2: Dåliga vanor går i arv

Det sociala arvet har stor betydelse när det gäller övervikt. Man kan ärva dåliga mat- och motionsvanor till exempel. Enligt många studier är fetma vanligare bland kvinnor i lägre socialgrupper än i högre.

Dietisten och forskaren Anna Karin Lindroos på Sahlgrenska universitetssjukhuset tror att det kan handla om att högutbildade kvinnor i större utsträckning rör sig i miljöer där utseendet är viktigt, och där det är vanligt att träna på gym. Men förklaringen skulle även kunna vara omvänd: att överviktiga flickor möts av fördomar för att de är tjocka, och att de får svårare att göra karriär.

Teori 3: Hormoner rubbar aptiten

Hormonet leptin bildas i fettvävnaden, skickar signaler till hjärnan och styr aptiten. När forskarna upptäckte genen för leptin trodde man sig ha hittat svaret på fetmans gåta. Men leptin har inte den stora betydelse man först trodde. Om man helt saknar leptin blir man dock abnormt fet. Enligt fetmaforskare Peter Arner finns det tre eller fyra barn i England som saknar hormonet. De är normalviktiga endast när de får tillskott av leptin.

Teori 4: Störning i hjärnan ger ständig hunger

Hypothalamus är den del av hjärnan som reglerar aptiten. Den som har en störd funktion känner konstant hunger, även efter ett stort mål mat. Enligt Peter Arner är en sådan genetisk störning en känd orsak till att vissa barn blir överviktiga. 5–10 procent av alla kraftigt överviktiga barn beräknas ha en störning i hypothalamus.

Teori 5: Fetmavirus angriper cellerna

En forskare vid Wayne State University i Michigan, USA, säger sig ha funnit ett virus, AD36, som angriper omogna celler och påskyndar deras utveckling till fettceller. En person som smittats av viruset skulle då bara bli fetare och fetare.

– Det var kycklingar som blev feta av det viruset. Att det skulle vara samma sak för människor är inte sannolikt. Men teoretiskt sett är det inte omöjligt, säger Peter Arner.

Teori 6: Gener kan orsaka fetma

Alla letar efter fetmagenen. Men finns den?

– Först trodde man att det fanns en universell gen, men det handlar om många olika – kanske ett hundratal, säger Peter Arner, professor i medicin på Huddinge sjukhus som forskar på gener bakom fetma.

En av de gener som har upptäckts är PPARgamma2, som måste finnas närvarande för att fettceller ska kunna utvecklas. Men enligt Peter Arner är det hela inte så enkelt. Genen kan nämligen också ha en skyddande effekt, och motverka fetma.

Källa: Now Star Diet and Fitness

För mycket kalorier och för lite förbränning. Det är de viktigaste skälen till övervikt. Men forskarna tävlar om att hitta nya svar på fetmans gåta. Här är sex teorier om varför man blir fet.

Helena Löfving

ARTIKELN HANDLAR OM