Tio tunga skäl att bli lättare

1 av 2 | Foto: GETTY IMAGES
HÄLSA

Övervikt har blivit ett allvarligt hälsoproblem i västvärlden.

Kropp & Hälsa listar tio tunga skäl för att bli normalviktig.

Andelen överviktiga människor i västvärlden har ökat enormt både nationellt och internationellt. I Sverige är omkring 47 procent av männen och 35 procent av kvinnorna överviktiga eller lider av fetma, visar en rapport från Statens Folkhälsoinstitut. Och andelen personer med fetma har under de senaste 20 åren nästan fördubblats.

Orsakerna till den ökande fetman hos befolkningen är framför allt fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor. För många överflödiga kilon kan i längden leda till bland annat hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Därför är skälen många och starka för att ändra livsstil och gå ner i vikt.

1. Mindre ryggbesvär

Eftersom bysten ofta minskar i omfång vid viktnedgång.

2. Hjärtat stärks

Minskad risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar.

3. Färre menstruationsrubbningar.

Ju mer överviktig man är, desto vanligare är menstruationscykler utan ägglossning.

4. Blodtrycket sänks.

Om det varit högt minskar det.

5. Rörligheten ökar.

Överviktiga upplever ofta svårigheter i vardagen, till exempel att knyta skorna.

6. Du skonar knäna.

Belastningen på knän, anklar och höfter minskar.

7. Sömnen blir bättre.

Personer med fetma kan få problem med luftvägar och andningsuppehåll under sömnen.

8. Risken för typ 2-diabetes minskar.

Fetma och framförallt bukfetma utlöser den insulinresistens som är ett förstadium till typ 2-diabetes.

9. Välbefinnandet ökar.

Studier har visat att personer med fetma fick ett ökat välbefinnande efter att de minskat i vikt.

10. Dina blodfetter förbättras.

Om du i stället för mättat fett äter omättat fett sänker du det ”onda” kolesterolet, LDL, i blodet.

Källor: www.fhi.se, Josefine Jonasson, dietist på Huddinge universitetssjukhus.

Helena Mayer