Här är genen som gör dig fet

- "frossargenen" ökar lusten att äta

HÄLSA

Forskare har hittat genen som gör dig fet.

Hemligheten finns i DNA-spiralen.

Genen GAD2 kan producera ämnen som ökar aptiten och gör det svårare att stå emot hungerkänslorna.

Det handlar om en variant av genen GAD2.

Fettgenen gör att lusten att äta blir oemotståndlig.

Bärarna kunde helt enkelt inte stå emot hungerkänslorna och frestelsen att stoppa i sig för mycket.

Nu hoppas forskarna vid brittiska Imperial College i London att upptäckten ökar möjligheterna att främst hitta barn som riskerar att bli kraftigt överviktiga.

- Nu när vi identifierat genen kan det bli möjligt att på ett enkelt sätt hitta personer som löper ökad risk att drabbas av allvarlig övervikt senare i livet, säger professor Philippe Froguel.

Han leder teamet som upptäckt att GAD2 finns i två varianter.

Bland 1.200 försökspersoner hittade man dels en variant av GAD2 som skyddade mot fetma. Bärarna var genomgående slanka.

Hos många av de överviktiga fanns däremot ”fettgenen”, den variant som stimulerar aptiten och lockar bäraren att äta mer än nödvändigt.

Genen får helt enkelt hjärnan att öka produktionen av en kemisk bärare kallad GABA, gammaaminobutyrsyra. GABA stimulerar aptiten om den kombineras med en annan molekyl.

Redan nu uppskattar man att åtminstone var tionde person som drabbas av kraftig övervikt har GAD2 i sin DNA-uppsättning.

Förutom GAD2 misstänks ytterligare cirka 250 gener på något sätt vara kopplade till övervikt.

I den brittiska studien har 1.200 personer

I Sverige beräknas cirka en halv miljon människor lida av övervikt och antalet blir allt fler.

Speciellt allvarlig är situationen bland barn, som allt oftare drabbas av kraftig övervikt redan som små.

Tidigare forskare visar att kraftig övervikt kan minska livslängden med i genomsnitt tio år.

Risken att drabbas av sjukdomar som cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar är också större.

Caroline Olsson