Stärk egot - så går du lättare ner i vikt

TEST: Hur ser din självbild ut?

Foto: Sara Ringström
HÄLSA

Den bild du har av dig själv kan påverka ditt ätbeteende. Är du ett hjälplöst offer? Känner du dig misslyckad? Har du ingen tilltro till din egen förmåga? Är dina tankar oftast negativa? Fundera på följande frågor. Det kan hjälpa dig att få en bättre bild

1 Känner du dig tillfreds med din tillvaro i dag?

Om inte, vad skulle du vilja ändra på?

Upplever du balans i tillvaron?

Ser den ut som du tänkte dig den när du var ung? Är det till det bättre eller sämre?

Om du vill förändra något – hur ska du göra det?

2 Vilka förväntningar och krav upplever du att dina föräldrar och andra hade på dig när du växte upp?

Hade du andra krav på dig än dina syskon? Skulle du förverkliga föräldrarnas egna ambitioner?

3 Hur har dessa förväntningar och krav på dig påverkat dig och dina olika val i livet?

Skulle du vara på ett visst sätt för

att vara en ”snäll” flicka eller för att uppfattas som duktig och duga i föräldrarnas ögon?

4 I vilka sammanhang brukade dina föräldrar berömma dig?

När du gjorde en bra teckning?

Fick bra betyg? Passade småsyskon? Eller bara var du?

5 Vilka livsregler fick du med dig från dina föräldrar? Hur skulle du vara för att duga?

Det är viktigt att bli medveten om vilka livsregler du bär med dig. Dessa påverkar ditt förhållningssätt i situationer du hamnar i och därmed också ditt ätbeteende.

6a När kände du dig stark i livet?

bNär kände du dig svag?

Har upplevelserna att göra med ålder, livsförhållanden, framgångar?

7 Vid vilka situationer upplever du att du tappar kontrollen över ätandet?

Har det med känslor att göra? Funderingar? Eller annat?

8a Vilka egenskaper hos dig själv är du mest nöjd med?

bVilka är du mindre nöjd med?

Alla har fel och brister. Se med lite överseende på bristerna och var generös mot dig själv.

9 Vad är du bra på? Av vilka

anledningar skulle en arbetsgivare anställa dig?

Att fundera över detta tränar dig att lyfta fram och se dina goda sidor. Vi är bättre på att se våra dåliga sidor.

10 Upplever du att du uppskattas efter förtjänst av dina närmaste, vänner och arbetsgivare?

11 Vad skulle du vilja utveckla hos dig själv?

Skulle du vilja kunna säga nej lite oftare, inte vara så blyg eller vara lite snällare mot dig själv?

12aVad skulle du vilja göra för att må bättre?

b Vad hindrar dig från att förverkliga det?

13 Vems behov i familjen måste tillfredsställas före dina egna?

Numrera till exempel följande:

kattens, barnens, hundens, partnerns.

Var placerade du dig själv? Var det en bra placering?

14 Föreställ dig att du är 80 år och tänker tillbaka på ditt liv. Vad vill du då att du ska ha hunnit med som du ännu inte gjort?

Är det dags att förverkliga något?

Så tolkar du dina svar och går vidare