Smalt liv på 10 veckor

Ny kurs lär dig att tolka ditt matsug

HÄLSA

Vill du gå ner i vikt? Men kan ändå inte låta bli den där bakelsen eller pizzan?

Förklaringen kan sitta i ditt huvud.

Med en ny 10-veckorsmetod får du hjälp att analysera och kontrollera ditt ätbeteende.

Foto: Sara Ringström

– Det viktiga är inte vad jag äter i första hand, utan varför jag äter som jag gör och i vilka situationer, säger Lisbeth Stahre, socionom och kognitiv beteendepedagog vid neurotecinstitutionen på Karolinska institutet i Solna.

Hon står bakom den nya metoden mot fetma som kombinerar kognitiv beteendeterapi med pedagogik. Det är ett effektivt korttidsprogram för viktminskning som även kan bli bestående. Det visar en första vetenskaplig studie på metoden, ännu inte publicerad.

I studien ingick 105 kraftigt överviktiga kvinnor uppdelade i två grupper. Kvinnorna i gruppen som behandlades med metoden, 62 stycken, hade gått ner 8,5 kilo i snitt då behandlingen avslutades efter 10 gruppträffar.

Minskat i snitt 10,5 kilo

När de följdes upp ett och ett halvt år efter behandlingens slut hade de flesta av dem dessutom minskat viktnedgången ytterligare till i snitt 10,5 kilo.

Kvinnorna i den andra gruppen, kontrollgruppen, som inte fått några råd alls, hade däremot gått upp 2,3

kilo i snitt vid uppföljningen.

– Studiens goda resultat är anmärkningsvärt med tanke på att de flesta

annars går upp cirka 70 procent av viktminskningen efter ett år. Med den nya metoden ska man även lära sig av det som går fel i stället för att se det som ett misslyckande. Då kan man

bete sig annorlunda om det händer igen, säger Lisbeth Stahre.

Syftet med metoden är att man ska bli medveten om så kallat kompensatoriskt ätande.

– Många överviktiga reagerar på upplevelser av sorg, besvikelse eller stress med att äta för mycket. Man kompenserar eller dämpar negativa känslor med mat eller godis på samma sätt som man kan göra det med alkohol eller cigarretter.

– Gör man det för ofta är det svårt att hålla vikten. Även positiva känslor av glädje eller lycka kan göra att man

tappar kontrollen och användas som

”alibi” för att tillåta sig äta något extra.