TEST: Vilka känslor styr ditt ätande?

Den nya behandlingen mot fetma kan man göra på egen hand.

HÄLSA

Metoden beskrivs i Lisbeth Stahres bok ”Övervikt handlar om känslor. Handbok för dig som eftersträvar bestående viktnedgång” (Studentlitteratur). Programmet är uppdelat på tio lektioner under cirka tio veckor. En vecka ska ägnas åt varje lektion.

Här kan du själv som en introduktion till metoden fundera över frågor som gäller ditt eget ätbeteende.

1 Vad har hänt under veckan?

Beskriv händelser eller situationer som påverkat dig på något sätt hemma eller på jobbet.

De kan ha gjort dig besviken, glad, ledsen, upprörd eller arg på dig själv eller någon annan.

2a Hur tänkte du vid dessa händelser? Hur agerade du?

b Vilka känslor fick du av de här tankarna?

3 Hur tror du att din uppfattning av dessa händelser påverkat ditt ätbeteende?

Tänk efter! Gör en ordentlig analys.

4 Om du tänker igenom dessa händelser, anser du då att din tolkning av det som hände var

realistisk?

Direkt efteråt kan man vara övertygad om att man reagerat på det enda möjliga eller rätta sättet. Efter ett tag kan man dock se annorlunda på det som hänt, till och med tycka att man handlat överilat eller fel.

5 Skulle man kunna tolka händelsen/händelserna på annat sätt?

Har du lätt att uppfatta det som händer dig alltför negativt? Alltför positivt? Har du lätt att ”ta åt dig”? Om du tänker på situationerna under veckan – skulle du kunnat reagera annorlunda i något sammanhang?

Hur hade du, till exempel, kunnat

tolka en situation så att du undvikit negativa tankar?

6 Hur skulle denna alternativa tolkning påverka ditt ätbeteende, tror du?

Är just ditt sätt att uppfatta situationen det rätta? Skulle någon annan uppfattat det annorlunda? Hur då i så fall?

Om jag tänkt på ett annat sätt, hur hade det påverkat mitt ätbeteende?

7 Vad anser du att det oftast beror på när du tappar kontrollen över ditt ätande?

8

Vilka känslor ligger oftast bakom när du äter för mycket eller fel?

Så tolkar du resultatet