Snabbt smal till vårfesten

Tappa dina extrakilo med pulverdiet

HÄLSA

Väger du för mycket?

Vill du snabbt gå ner några kilon inför sommaren?

Pröva pulverdiet - en krävande, men effektiv kur på två till tre veckor.

Låt vikten rinna bort För den som vill gå ned i vikt snabbt kan pulverdiet passa, men det gäller att vara motiverad.

– Du måste vara motiverad. Du måste också vara beredd att ändra dina matvanor och röra dig mer för att lyckas, säger Helén Lantz, vårdenhetschef och sjuksköterska vid överviktsmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Hon har nyligen skrivit en licentiatavhandling om hur effektiv behandling med pulverdiet är på patienter med fetma. Det gäller så kallade VLCD-preparat (very low calorie diet) med mycket lågt kaloriinnehåll.

Bestående viktminskning

I hennes studie fick drygt 330 patienter både VLCD och kalorisnål kost. När de följdes upp två år efter behandlingens slut hade de i snitt fått en bestående viktminskning på 7-9 kilo.

Det är ungefär samma resultat som läkemedelsbehandling, enligt tidigare studier.

– VLCD kan därför vara ett billigare alternativ och ett komplement när man behandlar fetma. Ska viktnedgången hålla på sikt måste man dock ändra sina kostvanor och röra sig mer, säger hon.

Vilka är särskilt lämpade för VLCD?

– Vi rekommenderar det till dem som är kraftigt överviktiga med ett BMI på 30 eller mer eller ett BMI på 27 om de även har diabetes typ 2 eller högt blodtryck. I de fallen vet vi att VLCD är säkert att använda. Jag kan inte uttala mig om effekten på dem som är normalviktiga eller som bara har lite övervikt. Det viktiga är att man är frisk om man tar preparaten utan samråd med läkare. De ska inte heller användas mer än 2-3 veckor utan läkarkontakt.

Vilka ska inte använda VLCD som enda näringskälla?

– De som är normalviktiga, barn, ungdomar, gravida, ammande eller äldre personer. Inte heller de som lider av olika sjukdomar, till exempel ätstörningar, rubbningar i ämnesomsättningen eller diabetes typ 1.

Är det skillnad på preparaten?

– De är likvärdiga i princip. Vissa tar man tre gånger, andra fem gånger om dagen. De kan blandas ut olika, ha olika konsistens och smak. Man får prova sig fram vilket man gillar bäst.

Viktminskningen är störst i början. Varför?

– Man förlorar vätska, framför allt. Det blir en negativ energibalans. Kroppen förbrukar mycket mer energi än den får in. Då tas energin från kroppens reservlager av kolhydrater och fett.

Vilka är fördelarna?

– Man går snabbt ner i vikt, 2–5 kilo, första veckan och 1,5-2 kilo andra veckan. Det ökar motivationen att fortsätta. Pulvren är även lätta att använda.

Nackdelarna?

– Det kan vara svårt att bibehålla den första, snabba viktnedgången om man inte ändrar matvanor och rör sig mer.

Har testat fyra produkter

Hälsa har testat fyra pulverdrycker, som finns att köpa nu. De testade produkterna är: Nutrilett intensiv, God balans, Naturdiet och Cambridgekuren.

Bäst smakbetyg fick Cambridgekuren, och sämst fick Naturdiet. Några av produkterna finns att köpa i välsorterade livsmedelsbutiker.

För hela testet klicka på plus-länken ovan.

Läs också

Kända biverkningar

Effekt på lång sikt

Ann-Cathrine Björnör Carlsson