Sjuåriga flickor utvecklar bröst

Barnfetma kan leda till för tidig pubertet

HÄLSA

Barnfetma leder till för tidig pubertet.

I Sverige finns minst 50 fall med sjuåriga flickor som utvecklat bröst.

-Det kan leda till sociala problem senare i livet, säger barnläkaren Olle Söder.

Amerikanska forskare var först med att uppmärksamma mycket unga barn som kommer i puberteten.

Åldern blir allt lägre

De fann flera fall där sjuåriga flickor utvecklat bröst.

Forskarna visade att det finns tydliga kopplingar mellan barnfetma och för tidig pubertet - och att pubertetsåldern blir allt lägre.

-Vi går mot samma utveckling i Europa och Sverige, säger Olle Söder, barnläkare på Karolinska institutet i Solna.

Det finns dock fortfarande många frågetecken om hur sambandet fetma- pubertet fungerar.

Nu satsar EU tre miljoner euro på ett pubertetsprojekt som ska försöka ge svaren.

-Vi utgår från hypotesen att övervikt och tidigt pubetertet hänger ihop. Nu ska vi undersöka hur hjärnan påverkas, eftersom det är i hjärnan puberteten startar, säger Olle Söder, som ska leda projektet.

Förutom svenskar deltar forskare från fem andra europeiska länder.

Även andra faktorer som bidrar till problemet ska undersökas, till exempel förekomsten av hormonlika ämnen i vår miljö, bland annat i maten.

Sedan 1960-talet har den vanliga pubertetsåldern i Sverige legat stabilt runt 13- årsåldern.

-Då avser man tiden för första menstruationen för flickor. Men brösten utvecklas tidigare, för svenska flickor är det oftast strax före tioårsåldern, säger Olle Söder.

Nu fruktar forskare att den åldern sjunker även hos svenska flickor.

Kan få problem

I USA exploderade barnfetma redan på 1980-talet. I Sverige var det på 1990-talet.

Enligt Olle Söder finns svenska studier som visar att flickor som kommer i pubertet för tidigt kan få sociala problem senare i livet.

-En studie från Örebro visar att de strular i skolan och får lägre utbildning. De får barn tidigare och har lägre inkomster, säger han.

Arv och miljö kan påverka

Mira Micic