Nu kommer superpillret

Gör dig både smal och frisk

HÄLSA

Smalare, friskare och med mindre risk att drabbas av diabetes.

Så blir livet för den som behandlas med det nya viktminskningsmedlet rimonabant, visar en ny internationell studie.

Drygt 1 000 överviktiga och feta kvinnor och män har under ett års tid testat det nya läkemedlet. En tredjedel av dem fick en lägre dos av medicinen, en tredjedel fick en högre dos och en tredjedel fick så kallad placebo, tabletter som ser likadana ut som det verkliga läkemedlet men som saknar effekt.

Alla fick också råd om hur de skulle äta bättre.

Betydligt större viktnedgång än vanligt

När behandlingen avslutades var resultatet solklart. De som fått den högre dosen av rimonabant hade gått ner mest i vikt: i genomsnitt 8,6 kilo.

– Det är en betydligt större långsiktig viktnedgång än man brukar se bland patienter som behandlas för övervikt med livsstilsråd och läkemedel, säger professor Lars Sjöström vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg till Upsala Nya Tidning, UNT.

Sänkte halten av skadliga blodfetter

Han är en av de ansvariga för den internationella prövningen, som presenteras i New England Journal of Medicine.

–Både vad gäller viktnedgång och effekter på ämnesomsättningen förefaller rimonabant att ha bättre effekt än de läkemedel för viktreduktion som i dag finns godkända i Sverige, säger han till UNT.

Alla de personer som ingick i prövningen hade också förhöjda halter av skadliga blodfetter. Efter behandling med rimonabant hade halterna sänkts avsevärt. Forskarna kunde också se en ökad produktion av ett ämne som hjälper leverna och muskelcellerna att utnyttja hormonet insulin bättre. Det leder i sin tur till en minskad risk att drabbas av diabetes.

Kan minska risk för hjärtinfarkt

Enligt UNT kan rimonabant därmed på sikt även minska risken för hjärtinfarkt, stroke och andra kärlsjukdomar.

– För att säkert veta om behandling med rimonabant också minskar insjuknandet i hjärtinfarkt och slaganfall krävs dock utvidgade prövningar. säger Lars Sjöström.

Annica Lundbäck