Felaktiga larm om diet

HÄLSA

Det är felaktigt att Atkins är överlägsen bland dieterna. Precis som livsfarorna. Viktprofessor Stephan Rössner sågar de motstridiga dietlarmen.

- Vi kan nog avskriva risken för njurskador.

Foto: KANAL 5
ÄR MIN DIET FARLIG? Chris Meddings på läkarbesök i TV-såpan Diets from Hell.

Efter två vetenskapliga undersökningar Atkins pekats ut som den bästa dieten ena dagen och livsfarlig nästa.

- Rubriken att "Atkins är överlägsen" är direkt fel, säger Stephan Rössner.

Men den är heller inte farlig på det vis som den målats ut i medierna de senaste dagarna, enligt viktprofessorn. Han betecknar det "storm i ett vattenglas".

- Vi kan nog avskriva risken för njurskador vid Atkins. Är man njurfrisk tolererar kroppen proteinerna. Däremot har man väckt tanken att mycket protein, samt medföljande järn, skulle kunna öka risken för cancer i tarmen, säger Stephan Rössner.

Följ vetenskapen

När larmen duggar i olika riktningar är det enda vettiga förhållningssättet att följa de vetenskapligt etablerade nordiska kostråden, anser Stephan Rössner.

- Fiberrikt, fettfattigt, lagom med kalorier, sparsamt alkohol, mycket fysisk aktivitet. Det visste alla sedan förut!

Den första undersökningen visade att viktnedgången efter ett år var marginellt bättre med Atkins än Ornish dieten, cirka 4 mot 2 kg.

- Skillnaden för försökspersoner som vägde kring 100 kg vid start är förstås marginell och för de övriga dieterna i jämförelsen fanns inga signifikanta skillnader.

Upptäckte skillnad

I den andra studien har man undersökt dödligheten hos svenska kvinnor under 60 år och jämfört med kostvanor. Här fick ingen Atkins, utan man jämförde proportionerna högt protein och lite kolhydrater med motsatsen; hög halt kolhydrater och mindre andel protein. Man fann en vetenskapligt otvetydlig skillnad, som talade till proteinkostens nackdel - men andelen döda kvinnor under 12 års uppföljning var 0.2%. För 99.8% av de undersökta spelade alltså kostvalet ingen roll!

- Däremot kan man konstatera att Atkins fullt ut innebär mera protein än i studiens högproteinkost, så det är tänkbart att risken är lite större, säger Stephan Rössner.

- Å andra sidan följdes de svenska kvinnorna i tolv år år, och så länge står ingen ut med Atkins,

Maria Carlqvist

ARTIKELN HANDLAR OM