Gå ner i vikt och få ett bättre sexliv

Hetare i halmen bara en av anledningarna att tappa kilon

HÄLSA

Är du på väg att gå ner i vikt? Grattis, då kommer antagligen ditt sexliv bli bättre också!

Att hålla sig i trim ökar din självkänsla. Och när du är nöjd med dig själv är chansen större att du får en starkare sexlust och även kan njuta mer av sexet.

Undersökningar visar att när människor går upp i vikt så minskar den sexuella aktiviteten. Däremot så ökar både aktivitet och tillfredsställelse när de går ned i vikt.

Ökad kapacitet

En studie med 32 kvinnor visar att deras sexuella aktivitet ökade tydligt när vågen pekade neråt. I en annan studie med 110 män som led av erektionsproblem, blev resultatet att en tredjedel av männen återfick sin sexuella kapacitet när de gick ned i vikt.

Forskarna menade att förbättringen av den psykiska hälsan kunde spela stor roll, men att den troligaste orsaken till ökad potens ändå var att de kommit i bättre fysisk form.

Det finns även andra studier som visar att överviktiga män löper större risk att utveckla problem med erektionen och att fysisk aktivitet minskar den risken.

Hinder för bra sex

Slutsatsen är tydlig: Övervikt kan hindra sexlust, prestationsförmåga och njutning på en mängd sätt:

1. Det är troligare att överviktiga har psykiska besvär som depression, ätstörningar, snedvriden kroppsuppfattning och låg självkänsla.

2. Överviktiga riskerar att drabbas av diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och hormonella besvär. Dessutom kan de ha svårare att bli gravida.

3. Medicin för något av problemen ovan kan störa sexuella funktioner, däribland antidepressiva och lugnande medel.

Så även om du bara är lite överviktig och det här låter som något som inte kan hända på länge än, eller om du redan lider av något av dessa symptom så kan ett härligare sexliv bara vara några kilo bort.

Källa: www.ediets.com