Meditera mera

1 av 2
HÄLSA

Meditation, det är bra grejer det. Avkopplande och nyttigt, har man ju hört.

Men vad är meditation egentligen, vad gör det med kroppen och hjärnan och finns det ens några bevis för att det är hälsosamt?

”Vissa kan ha svårt att släppa greppet eller sitter fast i sina tankar”, säger legitimerade psykologen Jan Wessman.

Meditation är en urgammal metod som använts främst för att uppnå större lugn, bättre hälsa och ökad visdom.

Det säger Jan Wessman, legitimerad psykolog, som bland annat använder sig av hypnos och meditation som behandlingsmetoder.

Det finns många olika meditationsmetoder, men alla bygger på att utövaren på något sätt framkallar ett förändrat medvetandetillstånd där det ingår både kroppslig avslappning och mental avspänning, förklarar Jan Wessman. Många vill meditera för att de känner sig stressade. Men just stressen kan göra det svårt i början.

– De personerna behöver i första hand lära sig att slappna av, säger Jan Wessman.

– Vilken metod som är bäst beror bland annat på hur man upplever oro och ångest. Vissa upplever mentala hinder, de kan vara rädda att släppa greppet eller sitter fast i sina tankar. Andra kan ha kroppsliga hinder, känna det som en knut i magen eller ha muskelspänningar av olika slag, säger Jan Wessman.

Mindre grubblerier

Den som mediterat dagligen en längre period behöver inte se annorlunda ut på utsidan. Men tack vare alla nya metoder att studera hjärnan har man upptäckt tydliga förändringar på insidan. Hjärnbarken är tjockare på vissa ställen hos den som mediterar dagligen under lång tid. Den grå substansen i den del av hjärnan som har med minne, medkänsla och introspektion att göra, samtidigt som förmågan att iaktta sig själv och sitt eget medvetande, är bättre.

Självkontroll och en mer välutvecklad förmåga att mentalt styra undan från grubblerier är också utmärkande för den som mediterar – precis som minskad stress och ökad känsla av egenkontroll.

Ingen mirakelkur

Men alla mår inte bättre av att meditera. I undersökningar, där man behandlat depression med meditation, har en del av patienterna till och med försämrats, berättar Jan Wessman.

Det har lett till att man i USA utfärdat en varning och uppmaning till försiktighet med just mindfulnessmeditation vid behandling av depression.

Den som behandlas för psykiatriska problem bör prata med sin läkare eller psykolog innan han eller hon deltar i mindfulnessmeditation, säger Jan Wessman.