Meditera mera

1 av 2
HÄLSA

Meditation, det är bra grejer det. Avkopplande och nyttigt, har man ju hört.

Men vad är meditation egentligen, vad gör det med kroppen och hjärnan och finns det ens några bevis för att det är hälsosamt?

”Vissa kan ha svårt att släppa greppet eller sitter fast i sina tankar”, säger legitimerade psykologen Jan Wessman.

Meditation är en urgammal metod som använts främst för att uppnå större lugn, bättre hälsa och ökad visdom.

Det säger Jan Wessman, legitimerad psykolog, som bland annat använder sig av hypnos och meditation som behandlingsmetoder.

Det finns många olika meditationsmetoder, men alla bygger på att utövaren på något sätt framkallar ett förändrat medvetandetillstånd där det ingår både kroppslig avslappning och mental avspänning, förklarar Jan Wessman. Många vill meditera för att de känner sig stressade. Men just stressen kan göra det svårt i början.

– De personerna behöver i första hand lära sig att slappna av, säger Jan Wessman.

– Vilken metod som är bäst beror bland annat på hur man upplever oro och ångest. Vissa upplever mentala hinder, de kan vara rädda att släppa greppet eller sitter fast i sina tankar. Andra kan ha kroppsliga hinder, känna det som en knut i magen eller ha muskelspänningar av olika slag, säger Jan Wessman.

Mindre grubblerier

Den som mediterat dagligen en längre period behöver inte se annorlunda ut på utsidan. Men tack vare alla nya metoder att studera hjärnan har man upptäckt tydliga förändringar på insidan. Hjärnbarken är tjockare på vissa ställen hos den som mediterar dagligen under lång tid. Den grå substansen i den del av hjärnan som har med minne, medkänsla och introspektion att göra, samtidigt som förmågan att iaktta sig själv och sitt eget medvetande, är bättre.

Självkontroll och en mer välutvecklad förmåga att mentalt styra undan från grubblerier är också utmärkande för den som mediterar – precis som minskad stress och ökad känsla av egenkontroll.

Ingen mirakelkur

Men alla mår inte bättre av att meditera. I undersökningar, där man behandlat depression med meditation, har en del av patienterna till och med försämrats, berättar Jan Wessman.

Det har lett till att man i USA utfärdat en varning och uppmaning till försiktighet med just mindfulnessmeditation vid behandling av depression.

Den som behandlas för psykiatriska problem bör prata med sin läkare eller psykolog innan han eller hon deltar i mindfulnessmeditation, säger Jan Wessman.

FAKTA

Meditationsformer

Olika typer av meditation passar olika typer av människor och har olika effekt. Det grundläggande medvetandetillståndet, försjunkenhet, kan man uppnå på olika sätt.

Det man i första hand tänker på är de metoder som exempelvis tillämpas av buddistiska munkar, som leder direkt till försjunkenheten. Men en annan väg går via extas, som används bland annat av vissa naturfolk, de dansar allt vildare – för att slutligen falla ner i djup trans.

Yoga

Ett begrepp som rymmer mängder av meditationsformer och olika tekniker, med ursprung inom hinduismen. Här i Sverige är vi kanske mest bekanta med hathayoga, där man kombinerar kropps- och andningsövningar med meditation för att hitta ett avslappnat och lugnt medvetandetillstånd. Men även kundaliniyoga, där man lägger mer fokus på andning,  är vanligt förekommande på yogastudior i hela landet.

Flera traditionella gym har plockat in yoga på sina scheman, ibland kombineras yogan med styrkeövningar eller mer traditionella jymping-rörelser, och får nya yoga-klingande namn.

Mindfulness

I Sverige har mindfulness/meditationsträning blivit särskilt populär, framför allt för att den anammats av sjukvården som en teknik inom den kognitiva beteendeterapin, KBT. Mindfulness-träning kan utföras var som helst, när som helst och kräver – när du lärt dig tekniken – egentligen inget annat än din egen kropp. Men för att lära dig tekniken kan du behöva professionell hjälp från exempelvis en terapeut eller instruktör i början.

Kristen meditation

Inom den kristna tron används ofta ord som begrundan eller bön i stället för meditation. Men målet är detsamma, att hitta ro och frid inom sig själv, rikta uppmärksamheten inåt och släppa sinnesintryck, tankar och föreställningar. Inom svenska kyrkan finns flera olika möjligheter att meditera, i grupp eller på egen hand.

Tantrisk meditation

En meditationsform som liknar yoga och som också lånat tekniker och begrepp från hinduismen. Inom den tantriska meditationen används flera olika tekniker men ofta utför man den i stillhet, upprätt sittande  i en och samma ställning. En förberedelse inför meditationen är den tantriska djup-avspänningen yoga nidra där målet är att vara fullt medveten samtidigt som kroppen sover.

Transcendental meditation – TM

En teknik som utövas med slutna ögon i sittande ställning, 20 minuter två gånger om dagen. Under meditationen används ofta ett mantra, alltså ett ord eller en fras som man upprepar tyst för sig själv. Tekniken lärs ut via en rörelse som startade på 50-talet. Rörelsen har kritiserats för att bedriva sektlik verksamhet.

Zenmeditation

Med rötterna i fjärran östern är zenmeditationen – som ibland kallas tomhetsmeditation – en av de mest kända meditations-formerna. Dalai Lama, den högste religiöse ledaren inom den tibetanska buddhismen, mediterar själv. Ofta sitter han flera timmar per dag i stillhet, på golvet med benen klassiskt korsade och blicken riktad inåt. För den som vill prova finns flera zen-centra runt om i Sverige.

Lär dig att slappna av!

Ett bra sätt att närma sig meditationstillståndet är att lära sig att slappna av helt och fullt. Djupandning, eller så kallad yoga-andning, kan vara ett sätt att nå dit.

• Sitt upprätt eller ligg ner på rygg, se till att bukmusklerna är avslappnade.

• Andas in via näsan så att magen först, och sedan bröstkorgen, reser sig.

•Håll andan och räkna långsamt till tio. Andas ut via munnen, släpp ut luften ur bröstkorgen först och sedan magen. Pressa ut den sista luften med magmusklerna.

•Upprepa ett par gånger.

ARTIKELN HANDLAR OM