Är snällhet genetisk?

HÄLSA
Foto: Colourbox

Att vissa människor är mer generösa och upplevs som snällare än andra kan delvis förklaras med genetik.

En ny studie, som bland andra forskare vid University of California gjort, har visat att snälla människor ofta har en viss typ av hormon­receptor i sitt DNA. Den känner av två hormoner, oxytocin och vasopressin. Den finns hos oss alla, men i en viss form är chanserna större att personen som bär den kommer upplevas som snäll.

Genen är ingen snäll-gen i sig, men i kombination med en trygg och balanserad uppfattning om sin omvärld tycks den kunna påverka sin bärare att agera på ett mer snällt och omtänksamt sätt.

Källa: Health.com

Wellness