Träna och bli nöjd med livet

HÄLSA

Har du haft en dålig dag? I så fall: Rör på dig.

Det rådet ger forskare vid The Pennsylvania State University, USA, efter att ha undersökt hur daglig fysisk aktivitet påverkar vårt välmående.

Forskarna studerade två grupper med 190 respektive 63 studenter. Varje dag i 14 dagar fick deltagarna besvara en enkät hur nöjda de var med livet, hur mycket de hade rört på sig och hur deras självkänsla var.

I den större gruppen uppskattades dessutom deltagarnas personligheter med hjälp av ett frågeformulär. Efter att ha kontrollerat för en rad andra möjliga förklaringar, såg forskarna ett direkt samband mellan mängden fysisk aktivitet och tillfredsställelse med livet.

Det som förvånade forskarna mest var hur lite som behövdes för att deltagarnas välmående skulle öka signifikant.

Resultaten presenteras i Health Psychology.

(TT)