Stress gör oss försoffade

HÄLSA

Sundsvall. Stress på jobbet leder ofta till att man motionerar mindre på fritiden. Ju mindre möjlighet man har att kontrollera och styra sitt arbete, desto större är sannolikheten att man är fysiskt inaktiv på fritiden, visar en europeisk studie där bland annat Mittuniversitetet ingår.

Fysisk inaktivitet kan kopplas till flera sjukdomstillstånd som hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och vissa former av cancer. Data från 170 000 personer ingår i studien.

TT