Fejan förbättrar minnet

HÄLSA

Att Facebooka kan skärpa ditt minne, visar en ny undersökning. Forskarna tittade på två grupper, varav den ena ombads statusuppdatera en gång om dagen. Resultatet förvånade: De som ägnade sig åt sociala medier ökade arbetsminnet med 25 procent.

Forskarna tror att det konstanta informationsflödet gör oss lite smartare.

Källa: Doctor.com

Wellness