Jobba på hälsan

HÄLSA

Uppmuntras du att träna på arbetstid? Då räknas du in i de 32,9 procent av svenskarna som har en arbetsgivare som tänker på din hälsa.

Något som kan hänga samman med var du bor.

I Stockholm får 44 procent friskvårdsbidrag eller andra löneförmåner medan samma siffra för smålänn­ingarna är 15.

Anställda inom IT- och telekombranschen eller bank- och finanssektorn har störst uppbackning – över 80 procent sporras till att motionera, medan vård­personalen ligger på 51 procent.

Källa: Peak it & office

Wellness